Barfod-Barfoed Slægten
Du er ikke logget ind Login
 

Mette Malene Arrevad

Kvinde 1765 - 1804  (~ 39 år)


Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Felt    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Mette Malene Arrevad blev født sept 1765 i Vester Vold, København; blev døbt 10 sep. 1765 i Vor Frue kirke, Københavns amt. (datter af Peder Jensen Arrevad og Birthe Nielsdatter); døde dec. 1804 i København; blev begravet 18 dec. 1804 i Vor Frue Sogn, København.

  Notater:

  Kilde: Karin Andersen:

  Skifte efter Mette Magdalene Arrevad

  Vi Christian Den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dytmersken og Oldenborg og Delmanhorst giøre vitterligt: At vi efter Tobaksspinder Niels Bech af Vor Kongelige Residents Stad Kjøbenhavn, hans herom allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begjering, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade at han maae foruden Rettens Middels Forsegling, Registering og Vurdering efter loven med fælles sammenavlede umyndige Børn i uskiftet Boe blive hensiddende, saalænge han i eenlig Stand forbliver; Og om han imidlertid skulle blive til Sinde at skifte og deele, maa han med Samfrænder slutte en Skifte Forhandling om den arv, som bemeldte hans Børn efter hans afdøde Hustrue Mette Magdalene Bech, Børnenes Moder kan tilkomme, saaledes som han med den til Børnenes Gavn bedst kunne foreenes, foruden Rettens Middels Overværelse eller videre Registering og Vurdering efter Loven; Dog have bemeldte Samfrænder et Skrivtligt Dokument derover at forfatte, som billigt [rimeligt] kan være og de i Fremtiden naar Børnene komme i myndig Stand eragte at kunne forsvare.
  Og ville vi herhos allernaadigst have befalet dem, som dette Skifte i saa Maade forvalte, at de i alle Maader holde sig Loven og Anordningerne, samt i særdeleshed Forordningen af 23. augustii 1793 allerunderdanigst efterrettelig, hvilket og skal skee, af den Øvrighed og Rettens Betjent, som det ellers kunne tilkomme samme Skifte at forvalte, forsaavidt disse dem angaaer, i hvis Rettighed dog intet derfor skal afgaae.
  Forbydende alle og enhver imod det, som foreskrevet staaer Hinder at gjøre.
  Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 19de December 1804.
  Under Vort Kongelige Seigl.
  Efter hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling
  Kaas Cold Knudsen Bülov Monrad Berner Lassen/Hansen
  Bevilling at sidde i uskiftet Boe, og i sin Tid at skifte med Samfrænder for Tobakspinder Niels Bech af Kiøbenhavn

  Mette blev gift med Johannes Engelbrethsen 6 maj 1789 i Vor Frue Kirke, København. Johannes blev døbt 24 jun. 1762 i Christianshavn, København; døde 14 jul. 1792 i Brogade, Christianshavn, København; blev begravet 20 jul. 1792 i Vor Frelsers kirke i Søndre kirkegård. [Gruppeskema]

  Børn:
  1. Birthe Maria Johannesdatter blev født apr. 1790 i Brogade, Christianshavn, København; blev døbt 9 apr. 1790 i Vor frelsers kirke, København; døde juli 1790 i Brogade, Christianshavn, København; blev begravet 8 jul. 1790 i Vor frelsers kirke, København.
  2. Maria Petronella Johannesdatter blev født maj 1791 i Brogade, Christianshavn i København; blev døbt 6 maj 1791 i Vor Frelser kirke, København; døde sept 1797 i Brogade, Christianshavn i København; blev begravet 6 sept 1797 i Vor Frelser kirke, København.

  Mette blev gift med Niels Bech 31 okt 1794 i Christianshavn. Niels (søn af Margrethe Pharrer) blev født 6 maj 1774 i Ved Vester Vold, København; blev døbt 13 maj 1774 i Vor Frue kirke i København; døde 24 sep. 1816 i København; blev begravet 28 sep. 1816 i Vor Frue sogn, København. [Gruppeskema]

  Børn:
  1. Lovise Margrethe Bech blev født 31 aug. 1795 i Christianshavn; blev døbt 13 sep. 1795 i Vor Frelsers Kirke; døde 3 jun. 1831 i Løvstræde 126, København; blev begravet 8 jun. 1831 i Vor Frue Kirke, København.
  2. Jørgen Johannes Bech blev født 3 sep. 1796 i Christianshavn; døde 1 jun. 1797 i Christianshavn.
  3. Marie Petronella Bech blev født 4 sep. 1797 i Christianshavn; blev døbt 24 sep. 1797 i Vor Frelsers Kirke; døde 21 maj 1874 i Nørrebro Dosseringen 4b, København; blev begravet 27 maj 1874 i Vor Frue Kirke, København.

Generation: 2

 1. 2.  Peder Jensen Arrevad blev født ca. 1736 i Arevad, Brande Sogn, Skanderborg Amt (søn af Jens Pedersen og Mette N.N); døde jul. 1772 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Vor Frue Kirke Sogn, København; blev begravet 19 jul. 1772.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Brændevinsbrænder

  Peder blev gift med Birthe Nielsdatter 19 okt 1763 i Vor Frue Kirke Sogn, København. Birthe (datter af Niels Hansen og Malene Rasmusdatter) blev født 10 maj 1734 i Sct. Pederstræde, Vor Frue kirkesogn, Københavns Amt; blev døbt 10 maj 1734 i Vor Frue kirkesogn, Københavns Amt; døde aug. 1774 i Vester Vold, Halmtorvet 50, København; blev begravet 7 aug. 1774. [Gruppeskema]


 2. 3.  Birthe Nielsdatter blev født 10 maj 1734 i Sct. Pederstræde, Vor Frue kirkesogn, Københavns Amt; blev døbt 10 maj 1734 i Vor Frue kirkesogn, Københavns Amt (datter af Niels Hansen og Malene Rasmusdatter); døde aug. 1774 i Vester Vold, Halmtorvet 50, København; blev begravet 7 aug. 1774.

  Notater:

  Kilde Karin Andersen:

  13. sep. 1768 Jacobine Jacobsdatter Eistrup død 4 3/4 år, moder Birgitte Nielsdatter i 2. ægteskab med br.br. Peder Jensen Arrevad, med ham 2 døtre Mette Magdalene 4 år og Margrethe 2 år. Formue ved skifte 28. sep. 1763 = 463 rdl, omkst. 13rdl.(Det skifte, der omtales, kan være et, der er foretaget i forbindelse ægteskabet mellem Birgitte Nielsdatter og Peder Jensen Arrevad.)

  Københavns Skifteprotokol Forseglingsprotokol 5B 1761-1771 side 115 No. 524

  Anno 1774 den 5. Aug. Indfandt Skiftekommissionen sig med Betienten Christian Halvorsen udi Brændevinsbrænder Poul Andersen Rindums tilhørende huus no. 50 på Halm Torvet ved Vester Vold for efter hans anmeldelse og begjæring at foretage annotation og forseglingsforretning efter hans nu nylig afdøde hustru Birthe Nielsdatter herved tilstede Enkemanden bemeldte Poul Andersen Bindum som berettede at bemeldte hans afdøde hustru efterlader sig af 1.ste ægteskab med afg. Peder Jensen Arrevad 2de børn, neml. 1 søn Jens gl. 6 aar og 1 datter Mette Malene gl. 9 aar samt af 3die ægteskab med Enkemanden een 8 dage gl. drengebarn neml. Andreas. Ellers var tilstæde Tjenestepigerne Sidse og Anna samt drengen Niels hvorefter det forefundne og angivne blev annoteret og forseglet, som følger:
  I Skiæncke Stuen: 1 skiæncke Bord og 1 Bænck, 1 furre Slagbænck derudi 2 adskl. Dyner 2 Puder og 1pe. blaarl. Lagen, 6 adskl. Ryslæder Stoele. 3 fag Katuns Gardiner, 1 messing Lyseplade, 3 kaaberTragte, 8 adskl. Flasker, 10 stk. adskl. Glas, 5 stk. tin Maal, 6 Kruuse med tin Laage, 1 kaaber øll Kande, 3 Steen Meucke,
  I den inderste Stue: 1 Eege Chatol med Skab derfore, Skabet lovseglet, 1 Stue Uhr i fouteral, 1 liden Spril i sort fu??, 1 Himmelseng med blaat træcket Lærrets Omfang derudi 3 adskl. Dyner 3 Puder og 1 pe. Lagen, 1 furre Slagbord, 4 Ryslæders Stoele,
  I Eet Kammer næstved: Lojebænck 2 dyner 2 puder og 1 pe. Lagen, 2 adskl. Stoele og 1 Bord paa Krydsfod, 2 fag Katuns Gardiner,
  I Kiøckenet: 6 adskl. Tinfade 24 adskl. Tallerkl., 1 Melcke Spand, 2 Skaale, 1 Thee Potte og 1 melis?ise, 1 pe. Stager 2 kaaberKiedler, 1 To/ørveSpand, 3 theeKiedler, 1 æbleskivePande, 2 Casseroller, 2de. Potter, 3 gl. messing Kiedler, 1 liden Morter med Støder, 1 pe messing Stager, 1 messing theeMachine, 2 Lyseplader, eet durckslag, 1 skumskee, 1 kafeKande, 3 jern Gryder, 1 Kande og 1 Rist, 3 trenføder, 1 Ildtang og Skufte, 3 stk blicktøy, 2 Spande og 2 ballier.
  Paa Sahlen: 1 EegeDragKiste forl. 1 grønmahlet jern beslagen Kiste som segl. 1 blaam. Do som seglet, 2 adskl. Dyner og 4 Puder, 1 kaaber theeMachine, 2 hengeSkabe, 1 pe. TinStager, 1 do skaal med hang, 1 glasKruus og 2 Pointle, 2 adskl. TheeBorde, 1 liden messing kafeKande,1 tin thee kafe med fad, 1 do melckeKande og do suckrefad, 1 Bord med steenPlade, 2 smaae Speile i forgl. Rammer, 26 adskl. smaae kupiirs stk med Glas og Rammer, 1 stk Dynevaar omtrent 50 all., omtrent 22 u spundne hør og blaarGarn, 4 Ryslæder Stoele,
  I Kiælderen: 1 ?pehoved med tønde kummen brændevin, 2 tønder do,
  I Stalden: 4 ? malckekiøer,
  I Eet Skuur: 4 faune bøgeBrænde, omtrent 3 læster SteenKulv,
  Dernest blev Dørren for opgangen til MaltLoftet forseglet. Paa gadeLoftet omtrent 6 tønder Hvæde.
  Videre forefandtes icke ligesom Enkemanden med øvrige tilstædeværende erklærede inted videre at viide Boed tilhørende, og da Enkemanden forbandt siig til at være ansvarlig til det annoterede og forseglede, saa blev Nøglerne til de forseglede Stæder taget udi Rettens bevaring, hvormod Forretningen hvaer til videre.-

  Børn:
  1. Mette Pedersdatter Arrevad blev født aug. 1764 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Københavns Amt; blev døbt 27 aug. 1764 i Vor Frue Kirke, København; døde okt 1765 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Københavns Amt; blev begravet 5 nov. 1765 i Vor Frue Kirke, København.
  2. 1. Mette Malene Arrevad blev født sept 1765 i Vester Vold, København; blev døbt 10 sep. 1765 i Vor Frue kirke, Københavns amt.; døde dec. 1804 i København; blev begravet 18 dec. 1804 i Vor Frue Sogn, København.
  3. Anne Margrethe Pedersdatter Arrevad blev født aug. 1766 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Københavns Amt; blev døbt 17 aug. 1766 i Vor Frue kieke, København; døde mar. 1769 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Københavns Amt; blev begravet 27 mar. 1769 i Vor Frue Kirke, København.
  4. Esther Pedersdatter Arrevad blev født nov. 1767 i Vester Vold 50, Vor Frue Sogn, Københavns Amt; blev døbt 20 nov. 1767 i VorFrue Kirke, København; døde jun. 1768 i Vester Vold 50, Vor Frue Sogn, Københavns Amt; blev begravet 30 jun. 1768 i Vor Frue Kirke, København.
  5. Jens Jacob Pedersen Arrevad blev født mar. 1769 i Vester Vold 50, Vor Frue Sogn, Københavns Amt; blev døbt 19 mar. 1769 i Vor Frue Kirke, København; døde 25 jul. 1831 i Vartov Hospital, Vartov Hospital Sogn, Københavns Amt; blev begravet 29 jul. 1831 i København.
  6. Niels Pedersen Arrevad blev født aug. 1770 i Vester Vold 50, Vor Frue Sogn, Københavns Amt; blev døbt aug. 1770 i Vor Frue Kirke, København; døde feb. 1772 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Vor Frue Sogn, Københavns Amt; blev begravet 29 feb. 1772 i Vor Frue Kirke, København.
  7. Jacobine Pedersdatter Arrevad blev født nov. 1771 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Vor Frue Sogn, Københavns Amt; blev døbt 19 nov. 1771 i Vor Frue Kirke, København; døde jan. 1772 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Vor Frue Sogn, Københavns Amt; blev begravet 20 jan. 1772 i Vor Frue Kirke, København.


Generation: 3

 1. 4.  Jens Pedersen blev født ca. 1695 i Arrevad Mølle, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt (søn af Peder Pedersen og Anne Jensdatter); døde efter 1756, før 1773 i Arrevad.

  Notater:

  Kilde Karin Andersen:

  Jens Pedersen (Arrevad) er død efter 1756, hvor han nævnes sidste gang som vurderingsmand i et skifte efter Christen Pedersen Handrup på Brandholm og før 1773 hvor kirkebogen starter.

  Kirkebogen i Brande begynder først i november 1773 pga. præstegårdsbrand.

  Introduktion Arvad:
  Arvad ligger syd for Skjern Å, mens Arvad Mølle ligger nord for åen teknisk set i Lundfod. Der var i lang tid to halvgårde, som drev jorden sammen. Da gårdene var øde efter krigen 1658-60 blev de inddraget under kronen og tillagt ryttergodset, i dette tilfælde Skanderborg Rytterdistrikt, hvor Arvad ses nævnt 1693 - 1716 fx i 1696 jordebogen Rantzaus regiment, hvor Hans Jakobsen og Thomas Sørensen har den halve gård med 2 1 2 ½, den anden halvgård er øde. At Arvad kom under Skanderborg Rytterdistrik skylder vi kendskabet til folk og fæstere i Arvad på den tid. Omkring 1720 blev Rytterdistriktets gårde solgt fra Kronen.
  I Brande Gårdhistorie siges Anders Jensen *1729c at være født i Flø. Dette synes at komme fra Jørgen Jørgensen Borups artikel om Flø-slægten i Hardsyssels Aarbog 1938, hvor han ville have Anders bror Peder Jensen til at stamme fra Flø. Den tredje bror er Hans Jensen Smed i Uhre. Broderskabet fremgår af Peder Jensens skifte af 1781 i Flø.
  Disse brødre stammer imidlertid alle fra Arvad og deres far er Jens Pedersen *1695. Her det endegyldige bevis fra den kongelige confirmation af Hans Jensen Smeds testamente: (Se under Hans Jensen Arrevad)

  Jens blev gift med Mette N.N. Mette blev født 1690 i Arvad Mølle, Brande Sogn, Nørholm Herred, Vejle Amt. [Gruppeskema]


 2. 5.  Mette N.N blev født 1690 i Arvad Mølle, Brande Sogn, Nørholm Herred, Vejle Amt.
  Børn:
  1. 2. Peder Jensen Arrevad blev født ca. 1736 i Arevad, Brande Sogn, Skanderborg Amt; døde jul. 1772 i Vester Vold, Halmtorvet 50, Vor Frue Kirke Sogn, København; blev begravet 19 jul. 1772.

 3. 6.  Niels Hansen

  Niels blev gift med Malene Rasmusdatter. [Gruppeskema]


 4. 7.  Malene Rasmusdatter
  Børn:
  1. 3. Birthe Nielsdatter blev født 10 maj 1734 i Sct. Pederstræde, Vor Frue kirkesogn, Københavns Amt; blev døbt 10 maj 1734 i Vor Frue kirkesogn, Københavns Amt; døde aug. 1774 i Vester Vold, Halmtorvet 50, København; blev begravet 7 aug. 1774.


Generation: 4

 1. 8.  Peder Pedersen blev født ca. 1666; døde efter 1715 i Uhre, Brande Sogn, Nørholm Herrred, Vejle Amt.

  Notater:

  Kilde Karin Andersen:

  Peder Pedersen den ældres historie kort fortalt:
  Han fæster først Arvad Mølle og hans børn er født der. Fra 1709 på en stor gård i Uhre, Brande sogn, og 1715 køber han et gadehus i Uhre, efter 2 år på aftægt på gården i Uhre, som sønnen Peder Pedersen har fået i fæste i 1713.

  Peder blev gift med Anne Jensdatter før 1686. Anne døde 1711. [Gruppeskema]


 2. 9.  Anne Jensdatter døde 1711.
  Børn:
  1. Peder Pedersen blev født 1686 i Arvad Mølle, Brande Sogn, Nørholm Herred, Vejle Amt.
  2. 4. Jens Pedersen blev født ca. 1695 i Arrevad Mølle, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt; døde efter 1756, før 1773 i Arrevad.
  3. Kirsten Pedersen blev født 1702 i Arvad Mølle, Brande Sogn, Nørholm Herred, Vejle Amt.
  4. Otto Pedersen blev født 1705 i Arvad Mølle, Brande Sogn, Nørholm Herred, Vejle Amt.